Címlap
FIGYELEM!
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View Privacy Policy

Köszöntjük weblapunkon

Tájékoztató a Gyöngyösi Járási Hivatalának munkájáról

Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatala
Hivatalvezető

Vámosgyörk község

valamennyi állampolgára részére

TISZTELT HELYI LAKOSOK!

A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az állam továbbra is helyben kívánja biztosítani a településeken élő állampolgárok részére az államigazgatási ügyeik kezdeményezésének, illetve egyszerűbb ügyeik elintézésének lehetőségét, melyhez ügysegédi rendszert alakított ki. Cél az ügyfelek lehető legteljesebb körű, helyben történő kiszolgálása, továbbá az érintettek megfelelő tájékoztatása.

 

Az ügysegédek szakmai, informatikai segítséget nyújtanak a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá tájékoztatást adnak egyéb államigazgatási ügyek intézéséhez.

A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:

-       lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása;

-       lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása

-       mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei

-       szociális ellátásokkal kapcsolatos ügykörök:

-   közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása (alanyi, normatív),

-   időskorúak járadéka,

-   alanyi ápolási díj megállapítása,

-   egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,

-       közlekedőképesség minősítésének kezdeményezése;

-       gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása;

-       szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása;

-       egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása;

-       az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.);

-       helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel;

-       egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén;

-       földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés;

Bővebben...

 

Napsütéses CSALÁDI NAP  2013. 06.

Most már elmondhatjuk, hogy hagyományosan a CSALÁDI NAPPAL köszöntjük a nyarat Vámosgyörkön. A település képviselő-testülete immár harmadik alkalommal rendezte meg a gyermekeket és felnőtteket egyaránt vonzó rendezvényt. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat dr. Tóth József országgyűlési képviselő úr, valamint Fodor János, Visznek polgármestere is.

A programok délután 2-kor kezdődtek a Közösségi Ház aszfaltos pályáján, ahol a legügyesebb gyerekek KRESZ-totón, illetve kerékpáros ügyességi vetélkedőn mérték össze tudásukat. Szaniszló János körzeti megbízott, valamint a polgárőrség tagjainak segítségével kipróbálhattuk az ittas állapotot szimuláló szemüvegeket és a bekapcsolt biztonsági övvel történő ütközést is.  

Amíg a legapróbbak az ingyenes légvárban, illetve a trambulinon vezették le fölös energiáikat, addig a nagyobbak élő csocsózhattak. A kiváló szórakozás szabályait Ecsegi Zoltán és Józsa Adrienn felügyelték. Az élő csocsó bajnokságot a 8. osztályos fiúkból verbuválódott csapat nyerte.

A színpadi programok Gedei Zoltán polgármester úr megnyitójával kezdődtek. A Tulipán ovisok népi játéka alapozta meg a délután hangulatát. Nagy Gáborné és Iványiné Stass Adrienn óvónők nagy szeretettel készítették fel őket erre a napra.

Az Őszirózsák Nyugdíjas Klub mindig tud meglepetéssel szolgálni. A Veresné Benei Krisztina által koreografált „harlem shake” azóta megyei 1. helyezést, illetve országos versenyen ezüst minősítést is hozott a csapatnak.

A nyolcadikos tanulók elegáns keringővel és lendületes „gangnam style”-lal búcsúztak tőlünk. Az ő felkészítőjük Kovácsné Medve Mária tanárnő volt.

Idén is megmérkőztek egymással az erős vámosgyörki emberek. A tejeskupa-cipelés, Rába-kerék forgatás, és a Trabi-tolás ifj. Gedei Zoltánnak sikerült a legjobban. Második lett László György, a harmadik helyen pedig Drabos Tamás végzett.

 

Bővebben...

 

Újdonságok

A NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG KÖZLEMÉNYE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL

A közlemény az alábbi képre kattintva olvasható pdf formátumban!
Még több informácíót a logóra kattintva olvashatnak.
 
Valamint a képek menühöz feltöltésre kerültek a keresztelőn készült fotók.

Módosítás: (2013. május 09. csütörtök, 20:53)

 

Letölthető dokumentumok

Tájékoztatjuk a lakosságot:

Az oldalra feltöltésre kerültek

  • a helyi iparűzési adó
  • kommunális adó
  • talajterhelési díj
  • a változás bejelentéssel kapcsolatos dokumentumok.

Ezek letölthetők a Polgármesteri Hivatal /Nyomtatványok menüpontnál. (Vagy IDE kattintva )


 

Földtulajdon használat bejelentés

TISZTELT FÖLDTULAJDONOS !

2013. JANUÁR ELSEJÉT KÖVETŐEN, A HASZNÁLT TERÜLET NAGYSÁGÁTÓL FÜGGETLENÜL, MINDEN TERMŐFÖLD HASZNÁLATOT (kivéve erdő) BE KELL JELENTENI A FÖLDHIVATALHOZ! A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A ZÁRTKERTI FÖLDHASZNÁLATRA IS VONATKOZIK.

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FELHÍVJA A TISZTELT TERMŐFÖLD TULAJDONOSOK FIGYELMÉT, HOGY MÓDOSULT A TERMŐFÖLDRŐL SZÓLÓ 1994. ÉVI LV. TÖRVÉNY ÉS A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 356/2007. (XII. 23.) KORM. RENDELET:

A FÖLDTÖRVÉNY 25/B.§ (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK SZERINTI ELJÁRÁS:

AKI TERMŐFÖLDET HASZNÁL, KÖTELES A HASZNÁLATOT ANNAK MEGKEZDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL AZ INGATLANÜGYI HATÓSÁGHOZ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL CÉLJÁBÓL – A KORMÁNY RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT FORMANYOMTATVÁNYON (TOVÁBBIAKBAN: BEJELENTÉSI ADATLAP) – BEJELENTENI.

A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A MÓDOSÍTÁST MEGELŐZŐEN CSAK AZ EGY HEKTÁR FELETTI TERÜLETNAGYSÁGÚ TERMŐFÖLDEKRE VONATKOZOTT.

 

A BEJELENTÉSI ADATLAP, VALAMINT A TERMŐFÖLD HASZNÁLATÁBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSÉRE SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNYOK A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 356/2007. (XII. 23.) KORM. RENDELET MELLÉKLETÉBEN TALÁLHATÓAK.

 

A BEJELENTÉS DÍJKÖTELES ! 19 FÖLDRÉSZLETIG 6.000,- Ft, 20 VAGY ANNÁL TÖBB FÖLDRÉSZLET ESETÉN A BEJELENTÉS DÍJA 12.000,- FT.

Módosítás: (2013. január 28. hétfő, 05:15)

Bővebben...

 

Hulladékszállítás

Értesítés!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. január l-től a hulladékszállítást az AVE Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. végzi.

A Kft. tájékoztatása alapján a lakossági hulladék begyűjtésére CSÜTÖRTÖKI napokon kerül sor.

Az első szállítási nap 2013. január 10.

A szemétszállítási díj: 120 literes edényzet esetén 380.- Ft+ÁFA/ürítés

60 literes edényzet esetén 297.- Ft+ÁFA/ürítés

A szolgáltató 19 %-os áremelést hajtott végre, de ebből 14,8 %-ot az önkormányzat átvállalt a lakosságtól, így a 2012. évhez képest az áremelés 4,2 %-ot jelent a lakosság számúra.

Kérjük a lakosságot, hogy aki átutalással fizeti a szemétszállítási díjat az a pénzintézete felé a szállító személyében történt változást jelezze.

Ügyfélszolgálat: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.

A szolgáltató váltással megszűnik a zsákos szelektív hulladék gyűjtés.  Kérjük a lakosságot az újra hasznosítható hulladékot a településen kialakított  hulladék gyűjtő szigeteken helyezzék el.

 

Ebek kötelező mikrochippel történő megjelölése

Értesítés!

Az ebek kötelező mikrochippel való beültetése folyamatosan történik a községben. Kérjük a lakosságot, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget és a beültetés elvégzésére vegye fel a kapcsolatot állatorvossal.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a chipezést előzetes bejelentés után háznál, vagy a Vámosgyörk, István K út 95. szám alatt

Dr. Birnbaum István állatorvos is végzi.

Tel.: 06-20/457-0808

A megjelölés díja: 3500.-Ft/eb

 

Módosítás: (2013. január 06. vasárnap, 17:12)

Bővebben...

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Vámosgyörki lakosok!

A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő válaszreakciót adjunk.

Az emberi élet és az anyagi javak biztonsága mindenki számára fontos. Elég csak az utóbbi évtizedek eseményei közül megemlítenem a 2000. évi tiszai árvizet, a 2010-ben bekövetkezett borsodi árvizet és a kolontári vörös iszap katasztrófát. Ezek az események, valamint a kezelésük során tapasztaltak ösztönözték arra a jogalkotókat, hogy a 10 éve hatályban lévő katasztrófavédelmi törvényt új törvény váltsa fel.

2012. január 1-én hatályba lépett az új katasztrófavédelmi törvény, mely megteremtette a szükséges változtatások alapjait. Magyarországon minden települést kockázatelemzésnek vetették alá, melynek eredményeként a településeket katasztrófavédelmi osztályokba sorolták. Három osztály létezik, melyből az I. kategóriába tartozó települések a legveszélyeztetettebbek.

Településünk a kockázatelemzés és kockázatbecslés alapján az I. kategóriába tartozik. A fő veszélyeztető tényezők az alábbiak:

1.  Opál tartálypark területén bekövetkező esetleges tűzeset és robbanás.

2.  Rédei patak árvíz veszélyeztetése

3.  Rendkívüli időjárásból (téli, hőség, vihar, hirtelen nagy mennyiségű csapadék) adódó veszélyforrások

A teljes tájékoztató anyag megtekinthető a Katasztrófavédelmi tájékoztató menüpont alatt, vagy ide kattintva.

Kérünk mindenkit olvassa végig a tájékoztató anyagot!

 

 
Elektronikus ügyintézés
Esemény naptár
október 2018
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Ki olvas minket
Oldalainkat 15 vendég böngészi