Címlap Rendelet tervezetek társadalmi egyeztetése
FIGYELEM!
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View Privacy Policy

VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

…/2012. (…...) számú rendelete

A „GONDOZOTT  PORTA, RENDES HÁZ ” cím odaítéléséről.

 

 

Vámosgyörk  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 1.§. (6) bekezdés a.) pontjában és a 16.§. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a „GONDOZOTT   PORTA , RENDES HÁZ ” cím odaítéléséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

1.§.

A képviselőtestület „GONDOZOTT   PORTA , RENDES HÁZ ” címet alapít a község

szépítése, a kultúrált lakókörnyezet kialakítása érdekében.

 

2.§.

A címért induló programon azok a lakosok  vesznek részt, akik lakóingatlannal,

családi vagy társasház tulajdonnal illetve használattal rendelkeznek a községben.

 

3.§.

A programon való részvételre jelentkezni nem kell, nevezési díj nem szedhető.

 

4.§.

A díj átadására  évente , az október 23-i ünnepségen  kerül sor.

 

5.§.

(1)A díjat az a 10 lakos  kapja évente, akinek lakóháza, kertje, udvara a falusi

környezetnek megfelelő, és építési módtól függetlenül a tisztaság, harmonikus,

kulturált környezet jellemzi.

(2)A díj visszavonható ,  az ingatlan állapotában minőségi romlása miatt .

 

6.§.

(1)A kitüntető cím odaítélésére  a képviselők  tesznek  javaslatot .

(2)A díjat képviselő-testület ítéli oda, egyszerű szótöbbséggel tartott nyílt szavazással.

 

7.§.

(1)A „GONDOZOTT   PORTA , RENDES HÁZ ” címmel  Vámosgyörk Község Címerét tartalmazó dísztábla  jár.

(2)A tábla felirata: „GONDOZOTT   PORTA , RENDES HÁZ ”

 

8.§.

E rendelet 2012. ……-én lép hatályba.

 

 

Vámosgyörk , 2012. ………….

 

Gedei Zoltán                                                                       Dr. Balázs László

polgármester                                                                                jegyző